Zidul de despărţire

9 FEBRUARIE

            „Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici ure­chea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumne­zeu…” Isaia 59.1-2

 Zidul de despărţire

            Când ne merge bine, gândim că ne descurcăm şi fără Dumnezeu. Fericirea şi succesul le considerăm ca fiind propria noastră iscusinţă. Dar când greutăţile ne ajung, strigăm la Dumnezeu ca să le înlăture din calea noastră. Însă Dumnezeu nu răspunde. Păcatele noas­tre au pus un zid de despărţire între noi şi Dumnezeu. Cu siguranţă, Dumnezeu ne-a auzit de când ne-am gândit să strigăm la El, însă vrea ca inima noastră să se întoarcă spre El. Această întoarcere începe cu recu­noaşterea că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu.

            Deci, faptul că există între noi şi Dumnezeu un zid de despărţire, este vinovăţia noastră. Există de multe ori pericolul, că ne străduim să demolăm noi înşine acel zid. Astfel vom face o experienţă amară. Faptele noastre, în acest caz, ne vor cufunda în întuneric. UNICUL care poate dărâma acel zid, prin îndepărtarea păcatelor noastre, este Mântuitorul. Când păcatele noastre sunt îndepărtate prin lucrarea Mântuitorului, zidul de despărţire dispare şi noi putem să ne adresăm lui Dumnezeu cu toate problemele noastre.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *