ZIDESTE-TI CREDINŢA (1)

“Zidiţi va sufleteşte pe credinţa voastră…” (Iuda v. 20)

În epistola lui luda citim: “Dar voi, prea iubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt”, luda aşează responsabilitatea zidirii spirituale şi întăririi în credinţă acolo unde îi este locul – direct asupra ta. Există două feluri de credinţă: credinţa mecanică şi credinţa intenţională. De fiecare dată când apeşi pe întrerupătorul unui bec, exersezi credinţa mecanică! Dar când te confrunţi cu necunoscutul, cu ceea ce nu a mai încercat şi nu a mai făcut nimeni, ai nevoie de credinţă intenţională – credinţa care crede că Dumnezeu va face “nespus mai mult decât cerem sau gândim noi” (Efeseni 3:20). Dacă eşti susţinător al acţiunii, credinţa ta va creşte. Dacă eşti pasiv, nu va creşte. La fel cum apa se năpusteşte asupra malului unui râu, există o eroziune a credinţei care vine pur şi simplu din faptul că trăim în fiecare zi. Dacă nu faci nimic ca să-ţi asiguri şi să-ţi întăreşti credinţa, ea începe să se deterioreze. Hristos le-a spus celor din biserica din Efes să-şi aducă aminte de înălţimea de la care au căzut (Apocalipsa 2:5). Ce lucru ciudat! Dacă ai cădea de la o înălţime semnificativă, nu crezi că ai ţine minte lucrul acesta? Nu, dacă acea cădere a fost atât de treptată încât nici nu ai băgat-b în seamă. Aşa că întreabă-te: “cei ce mă cunosc cel mai bine au început să observe că strălucirea a dispărut din privirea mea, că umblarea mea e lipsită de bucurie, că duhul meu nu mai are pace şi că lipseşte Cuvântul lui Dumnezeu din conversaţiile mele? Credinţa este ca un muşchi din trupul tău; dacă nu o exersezi constat, se va atrofia şi va deveni lipsită de putere. Deci cuvântul pentru tine astăzi este: “întăreşte ce rămâne, care e pe moarte” (Apocalipsa 3:2).

Share