ZDROBIREA

„Facă-se nu voia Mea, ci a Ta” (Luca 22:42)

Dacă scopul tău este să fii folosit de Dumnezeu, să nu fi uimit când vei vedea că El îngăduie să treci prin vremuri potrivnice în care eşti zdrobit. Domnul Isus a trecut prin ele şi a spus: „Robul nu este mai mare decât stăpânul său” (Ioan 15:20). Un învăţător subliniază: „Intenţia lui Dumnezeu nu este să ne rănească, ci să ne dezvolte capacitatea de a transmite dragostea Sa unei lumi ce duce lipsă de compasiune. Întristarea ne limpezeşte gândirea. E imposibil să ai o relaţie apropiată cu Dumnezeu dacă nu te desparţi de independenţă, mândrie şi de părerea persistentă că ideile noastre sunt mai bune decât ale lui Dumnezeu. Despărţirea e staţia finală, înainte să mărturisim: „Eu nu pot; Dumnezeu poate”. Pavel a mărturisit: „O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?” (Romani 7:24). Fiul risipitor s-a luptat cu porcii pentru mâncare (Luca 15:11 -32). Iosif, aflat încă în închisoare, a fost uitat de paharnic (Geneza 40:23). Iona, când a ajuns în pântecele balenei, a mărturisit că aceasta a fost consecinţa faptului că a fugit de Dumnezeu (Iona 2:1-9). Petru a plâns cu amar aşteptând afară şi ascultând judecarea Domnului Isus (Luca 22:62). Domnul Isus a lăsat totul în seama lui Dumnezeu şi s-a rugat: „Facă-se nu voia Mea, ci a Ta” (Luca 22:42). Dumnezeu în căutarea Lui neobosită, mânată de dragoste, ne va separa de mândrie, de păcat, de nebunie şi de independenţă (Matei 21:44). La fel cum Domnul Isus le-a servit ucenicilor pâine la Ultima Cină, Dumnezeu ne ia pe fiecare, ne frânge, ne binecuvântează şi ne foloseşte”. Treci cumva printr-o perioadă de frângere? Simte-te încurajat; în Împărăţia lui Dumnezeu, frângerea e calea spre binecuvântare. Un paznic de noapte a spus-o în felul următor: „Mai bine să-L vezi pe Dumnezeu făcându-şi lucrarea prin tine, chiar şi numai o dată, decât să te trudeşti o viaţă întreagă prin propriile tale forţe”.

Share