ZDROBIREA Şl CREŞTEREA (3)

„Harul Meu îţi este de ajuns” (2 Corinteni 12:9)

Una dintre povestirile importante din Biblie despre zdrobire este cea despre losif. La începutul vieţii sale, el este fiul preferat, invidiat de fraţii săi, visând că este cineva în faţa căruia se pleacă toată lumea. Apoi este vândut de fraţii săi şi ajunge să slujească ca sclav în casa lui Potifar. îşi pierde familia, cultura, siguranţa şi statutul de fiu preferat. Ce i-a mai rămas lui losif? Doarme într-un pat străin, într-o casă străină, într-o ţară străină, fără prieteni, fără perspective şi fără nici o explicaţie. Dar el mai avea o înzestrare una care a făcut de fapt diferenţa: „Domnul a fost cu losif (Geneza 39:2). Ce se întâmplă când pierzi totul în afară de Dumnezeu şi apoi afli că Dumnezeu îţi este de ajuns? Experimentezi prezenţa Lui într-un mod în care nu ai mai făcut-o până atunci! Pavel scrie: „Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.” Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit” (Romani 8:35-37). Dumnezeu nu era la lucru, producând circumstanţele pe care şi le dorea losif; El era la lucru în circumstanţele grele, producând acel losif pe care îl dorea Dumnezeu. Cum diamantul se formează din carbon obişnuit sub milioane de kilograme de presiune la fel caracterul lui Hristos se formează în tine prin circumstanţe potrivnice. Aşadar, întrebarea este: Vei rezista sau vei da faliment? Când Pavel a crezut că nu mai rezistă, Dumnezeu i-a spus: „harul Meu îţi este de ajuns” (2 Corinteni 12:9). Şi ştii ceva? Harul Lui este de ajuns şi pentru tine.

Share