VREMEA SCHIMBĂRII (1)

„Scoală-te, treci Iordanul acesta … şi intraţi în ţara pe care o dau” (losua 1:2)

Dumnezeu i-a zis lui losua: „Robul Meu Moise a murit: acum, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu şi tot poporul acesta, şi intraţi în ţara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ţinutul vostru se va întinde de la pustie şi Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată ţara Hetiţilor, şi până la marea cea mare, spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi, întăreşte-te şi îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da” (v. 2-6). Te afli astăzi la răspântia schimbării, contemplând noua etapă sau noua îndatorire şi fiindu-ţi teamă? Dacă este aşa, să remarcăm două lucruri în această relatare: 1) Când i-a venit vremea să fie conducător, Iosua a fost pregătit. Până atunci, el i-a slujit cu credincioşie lui Moise şi şi-a găsit împlinirea în faptul că ocupa locul al doilea. El nu a făcut presiuni şi nu s-a jucat de-a politica; ci doar s-a pregătit. Şi când a fost gata, Dumnezeu l-a promovat. 2) A ajuns mai departe decât mentorul lui. Conducerea lui Moise s-a încheiat acolo unde începea Ţara Promisă. Sub conducerea lui Iosua, Israelul a intrat în ţară şi a devenit un mare popor. Fiecare zi pe care a petrecut-o în pustie l-a echipat pentru acest moment. Dumnezeu nu iroseşte niciodată experienţa. Toate lucrurile prin care ai trecut, inclusiv cele pe care nu le-ai înţeles, sunt pregătirea pentru ceea ce Dumnezeu are în vedere cu tine.

Share