VREI SĂ PRIMEŞTI CUNUNA ?

„De acum mă aşteaptă cununa” (2 Timotei 4:8)

îţi mai aduci aminte de sentimentul pe care l-ai avut când ţi s-a strigat numele pentru a primi diploma de la liceu sau diploma universitară şi ai auzit cuvintele: „Felicitări pentru absolvire”? Ai reuşit! întregul tău efort a fost răsplătit. Realizarea ta a fost în sfârşit recunoscută. înmulţeşte acel sentiment cu o mie! Imaginează-te intrând în prezenţa Celui care îţi va da cununa neprihănirii în timp ce sfinţii tuturor veacurilor privesc. Pavel şi-a anticipat absolvirea cu cele mai înalte onoruri: „M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii” (2 Timotei 4:7-8). în următoarele zile, aş vrea să discutăm despre modul în care poţi absolvi această viaţă cu cele mai înalte onoruri. Trăind o viaţă lipsită de egoism. Nu există obstacol mai mare pentru viaţa pe care Dumnezeu ţi-a dat-o s-o trăieşti decât egoismul. Eul şi auto-promovarea ne poluează sufletele şi ne distrug relaţiile. Pavel a înţeles nevoia de a-şi detrona eul. „Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine” (Galateni 2:20). Acest lucru reflectă: a) o  schimbare a valorilor. Pavel a trăit cândva pentru a-i persecuta pe creştini; acum el spune: „pentru mine a trăi este Hristos” (Filipeni 1:21). b) O schimbare a scopului. Vechiul Pavel, a cărui scop era să fie recunoscut drept campionul religiei, spune: „Dar lucrurile, care pentru mine erau câştiguri, le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos” (Filipeni 3:7). c) O schimbare a mintii. Strălucitul filozof, fariseu şi avocat renunţă la căile lui egoiste şi scrie: „Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos” (Filipeni 2:5).

Share