VREI SĂ PRIMEŞTI CUNUNA ?

„Alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti” (Filipeni 3:14)

Vei fi încoronat dacă trăieşti o viaţă condusă de scopul chemării cereşti. Marii oameni de succes s-au concentrat asupra scopului lor. Ei sunt atât de hotărâţi, încât sunt adesea consideraţi nişte fanatici. Ei filtrează ceea ce este străin şi se concentrează asupra ţintei ca un laser, în timp ce în jurul lor ceilalţi duc nişte vieţi dezordonate cu proiecte despre care se discută mult, dar care niciodată nu sunt începute. Chemarea lui Pavel a fost preocuparea vieţii sale. „Fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea, şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu” (Filipeni 3:13-14). Lucrul acesta l-a preocupat atât de mult, încât toate celelalte interese au fost lipsite de semnificaţie. El nu a permis ca nimeni şi nimic să-l abată de la victorie. El a scris: „Luptă-te lupta cea bună a credinţei” (1 Timotei 6:12). El a ştiut că nu ajunge să fii tare în credinţă, ci trebuie să fii tare şi „în luptă”. Uneori teama, critica şi eşecul din trecut ne dictează direcţia şi rătăcim fără ţintă în fiecare zi. Viitorul se năpusteşte asupra noastră, arătând la fel ca trecutul nostru. Noi „ungem roata care scârţâie cel mai tare”, sperând ca viaţa să ne facă un serviciu. Dar nu merge aşa! Dacă vrei să primeşti cununa: 1) Trebuie concentrare. Iar concentrarea nu apare pur şi simplu, trebuie direcţionată. 2) Necesită focalizare pe ţintă.,, Uitându-mă spre ce este înainte”.3) Necesită uitarea eşecurilor trecute. Uitând ce este în urma mea. 4) Necesită o intensă anticipare a succesului viitor. „Aruncându-mă spre ce este înainte”.5) Necesită o defensivă fără ocolişuri. „Alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti”. Urmează aceşti paşi şi tu vei absolvi cu cele mai înalte onoruri.

Share