Vorbirea lui Dumnezeu

„Căci Tu eşti bun, Doamne, gata să ierţi, şi plin de îndurare cu toţi cei ce Te cheamă.“ Psalmul 86.5


Un medic tânăr era „religios“ în felul său, dar nu avea pace cu Dumnezeu. Cerinţa lui Dumnezeu de a se pocăi i se părea neplăcută. Dar deoarece era un om sincer, Dumnezeu nu l-a lăsat la mijlocul drumului. Într-o dimineaţă se îndrepta spre camera medicilor cu câteva dosare. În faţa uşii a ezitat să intre, deoarece a fost cuprins de o teamă ciudată. Parcă o mână nevăzută îl oprea să intre. S-a întors în salon. Abia a ajuns acolo, când o explozie mare scutură spitalul. În camera medicilor explodase un tub de oxigen. Din cameră ieşeau foc şi fum. Medicul a înţeles vorbirea serioasă a lui Dumnezeu. După încheierea serviciului, s-a retras în camera lui, s-a plecat pe genunchi şi a mărturisit păcatele sale înaintea lui Dumnezeu. A găsit pace în sângele Mielului, şi inima lui s-a umplut de bucurie. Neliniştea dispăruse şi se instalase pacea. Cât de mulţumitor era şi pentru ocrotirea trupului, pentru că dacă ar fi murit fără iertarea păcatelor sale, ar fi fost pierdut pentru totdeauna. Acum însă înţelese vorbirea lui Dumnezeu spre mântuirea sa.
Nu ţi-a vorbit şi ţie Dumnezeu? Ai ascultat şi ai răspuns? Sau trebuie să-ţi vorbească şi mai clar? Nu-L respinge!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *