VITAMINE PENTRU SĂNĂTATEA SPIRITUALĂ (3)

“Eşti sănătos, frate?” (2 Samuel 20:9)

Nu lăsa niciodată ca dezamăgirile vieţii să te facă o persoană cinică. Dacă ai o viaţă lungă, oamenii te vor dezamăgi, inclusiv familia ta. Chiar şi liderii spirituali îti vor cauza decepţii. Pavel a scris: “odată, şi chiar de două ori, am voit (eu, Pavel, cel puţin) să venim la voi; dar ne-a împiedicat Satana” (1 Tesaloniceni 2:18). Ai crezut cumva că Satana îţi va trimite o telegramă ca să te felicite că te-ai hotărât să-L slujeşti pe Domnul? Nici gând! Calea credinţei este o cale a bucuriei şi a dificultăţilor. Când te-ai înrolat în prima călătorie, te-ai înrolat şi în a doua. Pavel se afla în cea de-a şaisprezecea lună a uneia dintre călătoriile misionare, una a minunilor şi a plantărilor de biserici. Dar a ajuns în închisoare din cauza unor acuzaţii false şi a fost lăsat să zacă acolo. Cum a reacţionat el? “Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!” (Filipeni 4:4). Poate spui: “Cum se poate bucura cineva în închisoare?” Când îţi vezi dezamăgirea ca fiind o întâlnire cu Dumnezeu, începi să-i vezi rostul. Pavel a scris cărţi întregi care urmau să schimbe lumea, aşa că Dumnezeu a trebuit “să-l abată din drum”. Ascultă ce a scris el din închisoare: “Vreau să ştiţi fraţilor, că împrejurările în care mă găsesc, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei.” In adevăr, în toată curtea împărătească, şi pretutindeni aiurea, toţi ştiu că sunt pus în lanţuri din pricina Lui Isus Hristos. Şi cei mai mulţi din fraţi, îmbărbătaţi de lanţurile meie, au şj mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă Cuvântul Lui Dumnezeu” (1 Filipeni 1:12-14). In spatele celor mai mari dezamăgiri, vei descoperi că sunt ascunse comori ale adevărului care îţi vor transforma efectiv viaţa şi viitorul.

Share