VITAMINE PENTRU SĂNĂTATEA SPIRITUALĂ (1)

“Eşti sănătos, frate?” (2 Samuel 20:9)

Principiile Cuvântului lui Dumnezeu lucrează asemenea unor vitamine spirituale. In următoarele câteva zile vom arunca o privire asupra câtorva: Nu scuza la tine ceea ce acuzi la alţii. Împăratul David a făcut lucrul acesta. Când profetul Natan l-a confruntat pe David referitor la păcatul lui cu Batşeba, i-a relatat o întâmplare cu doi oameni. Unul avea multe vite; celălalt avea doar o oaie. Când cel bogat a avut un musafir la cină, el a luat oaia celui sărac. “David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia şi i-a zis lui Natan: “,Viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Şi să dea înapoi patru miei, pentru că a săvârşit fapta aceasta, şi n-a avut milă.” Şi Natan i-a zis lui David: “Tu eşti omul acesta!” (2 Samuel 12:5-7). Natan a continuat: “…te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău, am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău … Şi dacă ar fi fost puţin atâta, aş mai fi adăugat …Ai lovit cu sabia pe Urie, Hetitul; ai luat de nevastă pe nevastă-sa …Acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta” (v. 7-10). David nu a ştiut, dar el a pronunţat cu gura lui pedeapsa pe care o merita: “să dea înapoi patru miei”. Şi David aşa a făcut. Mai întâi, copilul pe care l-a avut de la Batşeba a murit. În al doilea rând, Amnon a siluit-o pe sora sa Ta mar şi David nu a avut autoritatea morală să rezolve acest fapt pierzându-şi încă un copil. În al treilea rând, Absalom, fiul iubit care era menit să moştenească tronul, s-a răsculat împotriva lui David şi a murit în mâinile propriilor săi oameni. În al patrulea rând, în Israel a izbucnit războiul iar fiul său Adonia era în fruntea lor şi în consecinţă au murit mii de oameni. Lecţia e limpede: nu acuza niciodată la alţii ceea ce scuzi la tine.

Share