VINO ÎN CETATEA DE SCĂPARE A LUI DUMNEZEU

„Vorbeşte copiilor lui Israel… hotărâţi-vă … cetăţi de scăpare” (Iosua 20:2)

În vremea Vechiului Testament, dacă ucideai un om din greşeală, familia lui avea dreptul să-ţi ia viaţa ca schimb. Aşa că Dumnezeu a ales şase „cetăţi de scăpare”, câte trei de fiecare parte a Iordanului, ca indiferent unde te aflai să ai acces la mila şi protecţia lui Dumnezeu. Trebuia doar să fugi într-una din acele cetăţi, să spui bătrânilor ce s-a întâmplat şi ei erau obligaţi să te primească. Singura condiţie era că trebuia să stai până la moartea marelui preot. Când se întâmpla lucrul acesta, erai liber să te întorci la familia ta şi să-ţi recuperezi tot ce ai pierdut. Poţi întrevedea aici o paralelă spirituală? Isus Hristos este numit „Marele Preot al mărturisirii noastre” (Evrei 3:1). Când alergi la El să găseşti scăpare, trebuie doar să-ţi mărturiseşti păcatele. Atunci,prin credinţă eşti iertat, eşti considerat „o făptură nouă” şi treci în custodia protectoare a lui Dumnezeu. Aşa cum răzbunătorul sângelui nu putea intra în cetatea de scăpare, nici Satana nu poate trece de „linia de sânge” şi să-ţi facă rău. Când Isus a strigat de pe cruce „S-a isprăvit” (Ioan 19:30), toate păcatele tale, din pântecele mamei tale şi până în mormânt au fost plătite pe deplin. Şi pentru că Isus, Marele tău Preot a murit şi a înviat, El îţi va reda tot ce ai pierdut ca o consecinţă a puterii păcatului asupra vieţii tale. Un autor explică astfel: „Dacă ar exista o mie de paşi între noi şi Dumnezeu, El i-ar face pe toţi, în afară de unul. Pe ultimul îl va lăsa în seama noastră. Alegerea este a noastră”. Aşa că vino în cetatea de scăpare a lui Dumnezeu astăzi.

Share