VICTORIA PE CÂMPUL DE LUPTĂ (3)

„Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume” (1 Ioan 4:4)

Atacul din partea Satanei. Noi, fie ridiculizăm puterea Satanei, fie o exagerăm, dar fiecare variantă produce neplăceri! Prima te face să te simţi vulnerabil; cea de-a doua creează în tine o teamă nefondată. Înţelegerea căilor Satanei – şi a armelor tale – te echipează pentru a putea ţine piept atacurilor lui şi a-i putea rezista. Cum se poate lucrul acesta? 1) Înţelegând că Dumnezeu a nimicit efectiv puterea Satanei prin victoria lui Hristos la cruce. „A dezbrăcat domniile şi stăpânirile, şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce” (Coloseni 2:15). Încercarea Satanei de a-l distruge pe Domnul Isus a dat greş şi a dus la o înfrângere glorioasă care te ajută să-ţi sărbătoreşti victoria în Hristos! 2) înţelegând că ..Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume”. Nici o putere nu este mai mare decât Duhul lui Dumnezeu care locuieşte în tine. Dacă rămâi în Hristos, Satana nu poate pune stăpânire pe tine şi nu te poate cuceri. De ce? Fiindcă pentru aceasta ar trebui să-l învingă pe Hristos! 3) înţelegând că tu îl poţi învinge pe Satana întrucât Isus v-a dat „putere să călcaţi… peste toată puterea vrăjmaşului” (Luca 10:19). Infractorul trebuie să se supună poliţistului deoarece acesta a fost investit şi este susţinut în totalitate de autoritatea guvernului. Aşadar, atunci când te bazezi pe autoritatea pe care ţi-a dat-o Dumnezeu în Hristos, Satana nu mai are de ales; el trebuie să respecte limitele pe care le pui împotriva lui. El nu-ţi poate face nimic fără acordul tău, iar tu nu trebuie să i-l da, deoarece diavolul speră ca tu să nu-ţi dai seama niciodată de lucrul acesta.

Share