Viaţa veşnică

Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea.Ioan 10.28


Un evanghelist, care mergea din casă în casă pentru a împărţi pliante, a fost invitat de o femeie în casă. După o scurtă discuţie, acesta a întrebat-o dacă crede în Domnul Isus şi în lucrarea Lui de salvare şi dacă este sigură de mântuire. Ea a răspuns cu un „da“ sincer. „Aveţi şi viaţă din Dumnezeu?“ a întrebat-o mai departe evanghelistul. Ea a tăcut, căci aceasta era problema ei. Evanghelistul a luat Biblia şi a citit: „Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire“ (Romani 10.10).
Ce păcat că în timpurile noastre sunt mulţi oameni care au numai o formă de evlavie, dar cărora le lipseşte viaţa care vine dintr-o credinţă sinceră în Domnul Isus! Fiecare om poate fi mântuit numai printr-o credinţă neprefăcută în Mântuitorul, care a săvârşit lucrarea de mântuire la Golgota.
Cititorule, permite-mi să te întreb direct: Eşti mântuit sau nu? Dacă nu eşti mântuit, lasă-te convins de dragostea lui Dumnezeu care te aşteaptă de mult timp. Mărturiseşte starea ta de neascultare faţă de El şi, prin credinţa în Fiul Său, vei primi iertarea. Ziua de azi poate fi ultima când mai ai posibilitatea alegerii.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *