VIATA DORITĂ DE DUMNEZEU PENTRU TINE

„Inima omului se gândeşte pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă paşii” (Proverbe 16:9)

Iată trei adevăruri importante care te pot ajuta să te bucuri de viaţa pe care Dumnezeu doreşte s-o trăieşti: 1) Crede că Dumnezeu doreşte să izbuteşti. Scapă de ideea nebiblică conform căreia viaţa aceasta nu are nici o valoare. Dumnezeu are o lucrare specială pentru tine – aici şi acum (Ieremia 29:11). Poate întrebi: „Ce defineşte succesul?” Răspuns: împlinirea treptată a unui scop dat de Dumnezeu, ceea ce duce la un sentiment de bine referitor la propria ta persoană. „Să păziţi, deci, cuvintele legământului acestuia, şi să le împliniţi, ca să izbutiţi în tot ce veţi face” (Deuteronom 29:9). 2) Consultă-L pe Dumnezeu înainte de a-ţi stabili scopuri. Biblia spune: „Inima omului se gândeşte pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă paşii” (Proverbe 16:9). Dacă eşti în continuu tensionat şi confuz, înseamnă că te afli pe calea greşită. Întoarce-te şi consultă-L pe Dumnezeu; ce ţi-a spus El să faci? Voia Lui este să reuşeşti în următoarele şase domenii: a) spiritual; b) relaţional; c) fizic; d) mental; e) social; f) financiar. „Tot ce începe, duce la bun sfârşit” (Psalmul 1:3). 3) Investeşte în tine însuţi. „Cu tot ce ai, dobândeşte priceperea” (Proverbe 4:7). Dacă eşti dispus să cheltuieşti bani la restaurante scumpe, dar nu pe cărţi bune, viitorul îţi este deja stabilit. Şi prima carte în care trebuie să investeşti este Biblia, Ioan scrie: „şi Cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1:1). Asta înseamnă că de fiecare dată când citeşti Cuvântul lui Dumnezeu, depozitezi în tine mai mult din Dumnezeu. Extraordinar! Gândeşte-te cum lucrul acesta îţi afectează viaţa! Cultivă un spirit capabil să înveţe. „Să asculte însă şi înţeleptul, şi îşi va mări ştiinţa” (Proverbe 1:5). Aceasta este viaţa pe care Dumnezeu doreşte s-o trăieşti!

Share