VEI ÎNVIA DIN MORȚI!

„Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos (1 Corinteni 15:57)
Domnul Isus a promis ceea ce nici un alt lider religios nu a putut-o face: că va învia din morți și îi va scoate din morminte și pe urmașii Săi. Deja ne-a demonstrat cum se va împlini acea promisiune. Când a murit, „mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră, au înviat. Ei … au intrat în Sfânta cetate, și s-au arătat multora” (Matei 27:52-53). Și se apropie ziua în care Domnul Isus își va împlini promisiunea în întregime. „Toți vor învia în Hristos; dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos” (1 Corinteni 15:22-23). Să remarcăm cuvântul „apoi”. Ziua în care va reveni Isus o știe doar Tatăl, însă învierea Sa o garantează pe a noastră. în iudaismul tradițional s-a produs dezbinare pe această temă. Saducheii spuneau: „nu este înviere” (Faptele Apostolilor 23:8). Ei vedeau mormântul ca pe o călătorie fără întoarcere spre Șeol, lipsită de scăpare și de speranță, în timp ce fariseii își închipuiau o învierea spirituală, nu fizică. Grecii credeau că sufletul persoanei decedate era trecut de partea cealaltă a râului Styx și eliberat într-o viață de apoi lipsită de soare, a spiritelor, iluziilor și umbrelor. Dar, a venit Domnul Isus, „pârga celor adormiți” (1 Corinteni 15:20) a intrat în această lume a superstițiilor și a întunericului și a făcut lumină. Cuvântul „pârgă” se poate traduce literal prin „prototip”. Domnul Isus a fost primul care a înviat iar noi vom arăta exact ca El. E un mesaj care ne usucă lacrimile, ne potolește teama și ne asigură că zilele noastre cele mai bune nu s-au arătat încă.

Share