Vă este scris numele în cer?

„Bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri.“ Luca 10.20


În capela Sankt Georg din Londra există o carte de aducere aminte a celui de-al doilea război mondial. Ea constă din patru volume mari cu numele celor 60.000 de morţi din populaţia civilă, care au murit în Londra datorită atacurilor cu bombă. Fiecare din aceste volume este deschis pe altar, şi o lampă luminează numele de pe respectivele pagini, care sunt schimbate zilnic.
Această carte, pe care am putea-o numi cartea morţilor, ne aduce aminte de o altă „carte“, pe care Biblia o numeşte Cartea vieţii. Ea este păstrată de Dumnezeu în ceruri. Acolo sunt trecute numele tuturor celor care şi-au recunoscut starea lor păcătoasă şi au crezut în jertfa lui Isus Hristos. Într-o zi, această carte se va deschide şi „oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc“ (Apocalipsa 20.15). În Casa Tatălui au acces numai copiii lui Dumnezeu, adică cei care au intrat în familia Sa prin naşterea din nou. Ei sunt „scrişi în cartea vieţii Mielului“ (Apocalipsa 21.27).
Este scris şi numele dumneavoastră în acest „registru“ al lui Dumnezeu? Biblia îl numeşte „Cartea vieţii Mielului înjunghiat“. Hristos Însuşi a notat acolo numele tuturor celor pe care i-a răscumpărat prin jertfa Sa.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *