…V-AȚI ÎNTORS … CA SĂ SLUJIȚI… ȘI SĂ AȘTEPTAȚI!”

„De la idoli v-ați întors la Dumnezeu, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat, și să așteptați din ceruri pe Fiul Său” (1 Tesaloniceni 1:9-10)

Să citim ce le-a scris Pavel, credincioșilor din Tesalonic: „Voi înșivă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit Cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt; așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. In adevăr, nu numai că de la voi Cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut, și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat, și să așteptați din ceruri pe Fiul Său” (v. 6-10). Viețile acestor credincioși s-ar putea rezuma în trei cuvinte: „întors, slujiți, și așteptați”. Să ne uităm la fiecare dintre acestea și să vedem ce putem învăța. 1) întoarcerea. Pocăința înseamnă să faci o întoarcere radicală. Necesită renunțarea și părăsirea tiparelor de gândire firești si a căilor tolerante. 2) Slujirea. încearcă să-i slujești pe alții în loc să aștepți ca ei să te slujească. La sfârșitul fiecărei zile, roagă-te: „Doamne, cât de bine te-am slujit astăzi?” Căci slujindu-i pe alții Îl slujești pe El. 3) Așteptarea. Dacă ai ști sigur că Domnul Isus vine mâine, ce ai face altfel astăzi? Ți-ai schimba obiceiurile, vorbirea, atitudinile? Unii dintre noi ne trăim viețile ca și cum Hristos s-ar fi răzgândit cu privire la a doua sa venire. Nu greși, El va reveni! Să nu fii prins cu garda jos. Străduiește-te să trăiești fiecare zi în lumina apropiatei Sale reveniri. Făcând astfel, prioritățile tale se vor rearanja!

Share