Unicul Mijlocitor

„Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dum­nezeu şi oameni: Omul Isus Hristos.”

1 Timotei 2.5

Unicul Mijlocitor

În Faptele Apostolilor 4.12 citim despre Isus Hristos: „în nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.” Acest Nume salvator e traducerea cuvinte­lor ebraice: Cel Veşnic e Mântuitorul. Numai El singur, nu instituţiile religioase, nu eforturile noastre ne sal­vează sufletele de la pedeapsa veşnică.

Peste toate părerile oamenilor rămâne valabil ce este scris: „Este un singur Mijlocitor.” Nimeni nu pu­ne avocat la avocatul său. În I loan 2.1 citim: „ …Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor (sau Avocat), pe Isus Hristos, Cel neprihănit.” În Evrei 7.25 este scris: „De aceea poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.” Un mijlocitor este un intermediar, o persoană care mijloceşte sau stă la mijloc între doi oameni, comuni­când cu amândoi. Prin Hristos, Dumnezeu Se apropie de oameni cu iertarea păcatelor. În consecinţă, să re­ţinem că orice păcătos sărman se poate apropia de El fiind sigur că nu va fi respins. Să ne încredem şi noi în acest unic Mijlocitor: Isus Hristos!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *