Unde vreţi să fiţi?

12 FEBRUARIE

„Prin credinţă Moise, când s-a fă­cut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului.”

Evrei 11.24-25

 Unde vreţi să fiţi?

            Un învăţător, care preda cursuri de religie pentru copii, a citit istorisirea cu omul bogat şi cu cel sărac pe nume Lazăr din Evanghelia după Luca 16. Este scris că bogatul trăia în fiecare zi o viaţă plină de strălucire, iar săracul Lazăr trăia o viaţă în teamă de Dumnezeu. După moarte, săracul a fost dus în gloria cerească, iar bogatul a ajuns în chinuri. După o scurtă explicaţie, în­văţătorul întrebă pe micii săi ascultători: „Copii! Unde vreţi să fiţi: Împreună cu Lazăr sau cu bogatul?” Un băiat răspunse: „Eu aş vrea să fiu în viaţa aceasta cu cel bogat şi, când voi muri, cu Lazăr.”

            În naivitatea sa, copilul a exprimat un adevăr, după care mulţi oameni doresc să trăiască: să mâncăm şi să bem cât trăim pe pământ, şi poate Dumnezeu ne va ierta şi ne va duce în rai. Biblia spune: „Nu vă înşelaţi: «Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va şi secera»” (Galateni 6.7). O viaţă fără credinţa în Dumnezeu şi în mântuirea adusă de Fiul Său se va termina în iad. Să ne lăsăm atenţionaţi de aceste cuvinte!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *