UNDE EŞTI ÎN RELAŢIA TA CU DUMNEZEU ?

“El … a adus o singură jertfă pentru păcate” (Evrei 10:12)

Să observăm cum a rezolvat Dumnezeu păcatul în Vechiul Testament. Preotul lua un miel, îl înjunghia şi îl punea pe altar aducându-l ca ardere de tot. în timp ce fumul jertfei se ridica la cer, păcatul persoanei era ispăşit şi vina ştearsă. Ce imagine frumoasă a mântuirii noastre! La Calvar, focul mâniei lui Dumnezeu s-a revărsat în întregime asupra lui Hristos. în acel moment, El a fost şi Mare Preot şi mielul de jertfă. Când a strigat: “S-a isprăvit” (loan 19:30), păcatele tale au fost ispăşite – din leagăn până la mormânt. Şi în clipa în care te încrezi în Hristos ca Mântuitorul tău, poziţia ta înaintea lui Dumnezeu se schimbă; eşti “neprihănirea lui Dumnezeu” (2 Corinteni 5:21), în zilele de început ale Vestului American, una din cele mai mari temeri ale conductorului unui tren erau incendiile din prerie. Soarele fierbinte putea să le declanşeze şi fără să-ţi dai seama erai înconjurat de flăcări. Dar un conductor de tren înţelept dădea imediat ordinul să adăpostească caii şi căruţele în zona care fusese arsă. De ce? Pentru că focul nu poate ajunge unde a fost deja! Charles Wesley a scris: “Plata pe care Dumnezeu nu o va cere de două ori: prima, din mâna sângerândă a lui Hristos şi apoi din mâna mea”. Domnul Isus “a suportat căldura” pentru fiecare dintre noi. “El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn” (1 Petru 2:24). Aşa că astăzi, dacă diavolul te tot sâcâie datorită păcatelor şi greşelilor tale spune-i: “Poate nu sunt perfect, dar sunt răscumpărat, iubit şi acceptat de Dumnezeu”.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *