Ultimele cuvinte

„Binecuvântează, suflete, al meu pe Domnul, şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!“ Psalmul 103.1


Într-un spital din Bonn zăcea un bolnav de cancer de limbă. Medicul îl pregătea pe bolnav pentru operaţia pe care trebuia să o efectueze, după care va rămâne mut. „Dacă mai aveţi de exprimat o dorinţă, gândiţi-vă bine; va fi ultimul cuvânt pe care îl mai puteţi exprima în această viaţă.“ Ce va spune omul? Atunci bărbatul s-a ridicat şi a strigat tare: „Laudă suflete al meu pe Domnul! Lăudat să fie Isus Hristos!“ Operaţia a fost realizată şi omul a rămas mut. Dar desigur, nu a exprimat ultimul cuvânt; toată veşnicia va putea să-L laude cu o limbă nouă pe Cel care l-a iubit şi l-a mântuit.
Ştiţi care au fost ultimele cuvinte ale Fiului lui Dumnezeu pe cruce? Murind pe cruce în judecata lui Dumnezeu pentru păcatul nostru, El a strigat: „S-a săvârşit!“ Apoi a spus: „Tată, în mâinile Tale îmi încredinţez duhul“, Şi-a plecat capul şi Şi-a dat duhul. Astfel, El a deschis uşile cerului pentru toţi păcătoşii care păşesc pe calea pocăinţei. El a făcut ceea ce nimeni nu putea să facă: El a creat o cale pe care oamenii pot fi smulşi de sub puterea lui satan şi pot fi împăcaţi cu Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu permite ca vestea despre lucrarea Domnului Isus şi despre împăcarea cu Dumnezeu să pătrundă la fiecare ureche. Care este răspunsul tău la aceasta?

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *