TURNURA VIEŢII

“Lasă-mă … să strâng spice de pe câmpul aceluia înaintea căruia voi căpăta trecere” (Rut 2:2)

Viaţa lui Rut a luat o nouă turnură când a devenit văduvă, când a fost ruinată şi părăsită. Cum? în primul rând: Alegându-şi mentorul potrivit. Ea i-a spus lui Naomi: “încotro vei merge tu voi merge şi eu” (Rut 1:16). Faptul că Naomi era evreică, iar Rut făcea parte dintre neamuri sau faptul că Rut era tânără, iar Naomi era mai în vârstă, nu a opnt-o deloc pe Rut. Când Dumnezeu doreşte să te pună la încercare, El va aduce o persoană în viaţa ta cu experienţe şi păreri diferite. Naomi reprezenta ochii şi urechile lui Rut într-o lume pe care nu o cunoştea; era tutorele şi călăuza ei în purtarea lui Rut către destin. Dumnezeu ridică lideri care au soluţii pentru problemele de astăzi. Dacă speri să fii chemat la datorie, recunoaşte-i pe cei pe care-i trimite El să te pregătească. Fie că vin să te înveselească, să te mângâie, să-ţi dea sfaturi sau să te mustre, nu uita cuvintele Domnului Isus: “cine primeşte pe acela pe care-l trimit Eu, pe Mine Mă primeşte” (loan 13:20). în al doilea rând: Alegându-şi ogorul potrivit. Rut a spus: “Lasă-mă … să strâng spice de pe câmpul aceluia înaintea căruia voi căpăta trecere”. Situaţia era dificilă în Moab, dar bună în Betleem. Aşa că Rut a părăsit confortul lucrurilor familiare, a mers prin credinţă şi nu numai că a reuşit să supravieţuiască, dar şi să sporească. În cele din urmă s-a căsătorit cu Boaz, proprietarul ogorului şi a ajuns parte a familiei regelui David şi a Domnului Isus Hristos. Ce spui de o aşa turnură? Planul lui Dumnezeu pentru viitor implică legătura cu persoanele potrivite şi faptul de a te afla în ogorul potrivit. Aşa că cere-l să te călăuzească.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *