TU Al FOST CHEMAT LA O „LUCRARE SPECIALĂ”

„Din El tot trupul, … prin ceea ce dă fiecare încheietură,  își primește creșterea” Efeseni (4:16)

Pavel scrie: „Din El tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei parți în măsura ei, și se zidește în dragoste.” Există două tipuri de creștere – o creștere simbiotică și o creștere parazitară. Creșterea simbiotică apare în urma unei relații în care se dăruiește și se primește, iar din aceasta ambele părți au de câștigat. Creșterea parazitară este atunci când una dintre părți o alimentează pe cealaltă, dar nu primește nimic în schimb. Așadar, când ieși din biserică și spui: „Nu am înțeles nimic din predică,” probabil că practici creșterea parazitară. Aceasta se caracterizează prin vorbe precum: „roagă-te pentru mine, sfătuiește-mă, ajută-mă, dar să nu aștepți nimic de la mine.” Creșterea simbiotica se caracterizează prin cuvinte precum: „da, am nevoi, dar sunt dispus să dăruiesc, pentru ca toată lumea trebuie să aibă un folos.” Trupul tău este făcut din sisteme. Acestea includ sistemul respirator, sistemul circulator, sistemul muscular, sistemul limfatic, sistemul osos, sistemul imunitar, etc. Ele sunt interdependente. Așa că atunci când unul dintre ele se strică, restul trupului suferă și el. În loc să spui: „Mă duc la biserică”, nu uita că tu ești biserica. Pavel scrie: „după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, cu toate că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos … Acum, deci, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare așa cum a volt El” (1 Corinteni 12:12, 18). Dumnezeu dorește să fii un mădular al bisericii care funcționează pe deplin. Dacă nu ești sigur care este rolul tău, cere-l și Dumnezeu îți va arăta.

Share