TREI OBSTACOLE

„Luaţi orice piedică din cale” (Isaia 57:14)

În vremurile Bibliei, maratonul nu era o alergare pe o pistă netedă, ci pe cărări pline de obstacole care îl puteau face pe alergător să se împiedice şi să piardă cursa, lată trei obstacole de care trebuie să te fereşti în timp ce alergi în cursa vieţii tale; 1) O atitudine neiertătoare. „Dacă nu iertaţi, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greşelile voastre” (Marcu 11:26). Când doar pomenirea numelui cuiva declanşează resentimente, opreşte-te şi roagă-te: „Tată, îl iert, aşa cum m-ai iertat şi tu pe mine. Binecuvântarea pe care o cer pentru mine o cer într-o măsură dublă pentru el”. Când te răzbuni pe cineva, îi negi lui Dumnezeu dreptul de a arăta milă şi de a rezolva situaţia în felul Lui. Nu te juca de-a Dumnezeu. Ai avut parte de milă – dă-o mai departe! 2) O relaţie nesănătoasă. Pavel scrie: „Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune” (1 Corinteni 15:33). Tu trebuie să-ţi alegi tovarăşii de călătorie. Dacă petreci timpul cu cei ce nu merită, nu ai dreptul să te plângi. Fii mai selectiv! Alege-ţi prietenii dintre cei ce îţi împărtăşesc valorile, care înţeleg scopul dat de Dumnezeu şi te întăresc. 3) O inimă nehotărâtă. Pavel scrie: „eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea, şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti” (Filipeni 3:13-14). O inimă hotărâtă e rezultatul unei minţi hotărâte. E ceea ce-i separă pe învingători de învinşi. Dedică-ţi viaţa unui alt lucru decât propriului interes; dedică-te unui scop care va dăinui şi după ce tu nu vei mai fi!

Share