TREI NIVELURI ALE ATACULUI SPIRITUAL (3)

„Toate aceste lucruri Ți le voi da Ție” (Matei 4:9)

Atacul pe tema crucii. Să ne uităm la cea de-a treia ispită cu care s-a confruntat Domnul Isus: „ Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, l-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor, și l-a zis: „Toate aceste lucruri Ți le voi da Ție, dacă Te vei arunca cu fața la pământ și Te vei închina mie” (Matei 4:8-9). Cel de-al treilea atac al diavolului a fost pe tema: „Poți avea totul fără cruce”. în esență, el i-a spus Domnului: „Nu trebuie să-Ți duci crucea, doar pleacă-te înaintea mea și poți avea totul”. Domnul Isus a spus: „Pleacă, Satano” (Matei 4:10). „Să plece” orice învățătură care spune că Dumnezeu nu este Creatorul. Sau că El este ca un automat care vinde produse; tot ce trebuie să faci este să introduci câteva monede și ceea ce-ți dorești îți va fi servit. Pavel scrie: „Am fost răstignit împreună cu Hristos, și trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine însuși pentru mine” (Galateni 2:20). A promis Dumnezeu că te va binecuvânta? Absolut! Dar asta nu înseamnă că nu vei suferi niciodată sau că nu te vei confrunta cu lipsa sau cu oboseala sau că nu vei fi trădat și dezamăgit de alții. Domnul Isus a spus: „dacă grăuntele de grâu, care a căzut pe pământ, nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce multă roadă” (loan 12:24). Ai auzit vreodată expresia „mort ambulant”? Pentru a face voia lui Dumnezeu trebuie să mori față de propria-ți voie în fiecare zi. Dar dacă ești dispus să faci lucrul acesta, Dumnezeu te va duce spre un nou nivel de binecuvântare.

Share