TREBUIE SĂ-ȚI PRACTICI CREDINŢA!

„N-a putut să facă nici o minune acolo … Şi se mira de necredinţa lor” (Marcu 6:5-6)

Dumnezeu ne răspunde la rugăciuni direct proporţional cu măsura noastră de credinţă. „Facă-vi-se după credinţa voastră!” (Matei 9:29). Cu toate acestea, câteodată, în ciuda îndoielilor noastre şi a gândirii omeneşti, El intervine pentru noi oricum. Credincioşii care s-au rugat pentru eliberarea lui Petru din închisoare, au fost uimiţi când acesta a apărut la uşă în timpul rugăciunii lor (Faptele Apostolilor 12). Când Domnul Isus s-a întors în oraşul Său natal şi a început să dea învăţături în sinagogă, oamenii au fost uimiţi de înţelepciunea Sa. Din cauză că îi lipsea educaţia formală şi recomandările, L-au etichetat drept un simplu „tâmplar” (Marcu 6:3). Care a fost consecinţa? „N-a putut să facă nici o minune acolo, ci doar Şi-a pus mâinile peste câţiva bolnavi, şi i-a vindecat”. Întrebare: Cât de des necredinţa ta îl leagă de mâini pe Dumnezeu? În realitate: a) Credinţa noastră este uneori atât de slabă, încât ne aşteptăm să nu ne răspundă deloc; b) Nu ne rugăm cu credinţă, c) Nu ne pregătim pentru ceea ce doreşte El să facă pentru noi. Nu-i poţi cere iertare lui Dumnezeu şi apoi să trăieşti cu condamnarea păcatului peste care El şi-a pus sângele. Sau să te rogi pentru situaţia financiară în care te găseşti şi apoi să te îmbolnăveşti de îngrijorare gândindu-te cum se va îngriji El de nevoile tale. Poţi alege să trăieşti ghidat de sentimentele tale sau într-un mod care reflectă totala încredere în Dumnezeu. Biblia spune: „fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută” (Evrei 11:6). Aşadar, trebuie să-ţi practici credinţa.

Share