TREBUIE SĂ FIM RESPONSABILI (1)

“Fiecare făcea ce i plăcea” (Judecători 17:6]

Niciodată nu eşti mai vulnerabil ca atunci când te poţi ascunde de ceilalţi. Locul ascuns este terenul ideal de dezvoltare a decepţiei, care duce la păcat. Domnul Isus subliniază că ne place mai mult întunericul decât lumina pentru că faptele noastre gravitează în mod natural înspre rău (loan 3:19). Există în lăuntrul nostru o înclinaţie spre păcat, aşa că suntem chemaţi să “umblăm în lumină”, acolo unde motivele şi faptele noastre sunt transparente şi unde suntem încurajaţi să evităm păcatul (1 loan 1:7). Dar pentru a umbla în lumină şi a învinge păcatul este nevoie de oameni care să ne ceară socoteală. “Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înţeleptul ascultă sfaturile” (Proverbe 12:15). Nevoia noastră de a fi aprobaţi ne face să dorim să ne ascundem zbaterile. Dar disponibilitatea noastră de a fi autentici ne eliberează pentru a ne recunoaşte zbaterile şi a le depăşi. Dar persoana în faţa căreia eşti răspunzător trebuie să fie matură, să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu, să fie de încredere şi să te iubească suficient de mult pentru a fi cinstită cu tine. Şi trebuie să fii deschis pentru a auzi ce-ţi spune. împăratul Roboam “a lăsat sfatul pe care i-l dădeau bătrânii, şi s-a sfătuit cu tinerii care crescuseră cu el” (1 împăraţi 12:8). El a dorit să audă numai ce-i plăcea. Aşa că s-a întors spre prietenii lui la fel de imaturi care i-au spus ce a dorit să audă, conducându-l spre o decizie care a cauzat o mare revoltă în Israel. Deci zideşte o relaţie cu cineva care îţi va spune ce trebuie să auzi, nu ce vrei să auzi!

Share