TREBUIE SĂ FIM HRISTOCENTRICI!

„Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea …” (Apocalipsa 4:11)

În cartea Apocalipsa, Hristos stă şi bate la uşa ultimei biserici dintre cele şapte, rugându-i să-L lase înăuntru. Uimitor! Celor dinăuntru nu la-a fost dor de El? lată un gând înspăimântător: este posibil să clădeşti o mare instituţie, numită biserică, iar Isus să fie lăsat deoparte în ceea ce priveşte lucrarea ei. Mărimea unei lucrări e reprezentată de modul în care se raportează la Hristos. Chiar şi atunci când accentuăm importanţa trăirii pline de Duhul Sfânt, putem produce credincioşi care spun că sunt plini de Duhul, dar care nu se bucură de Isus! Putem reduce creştinismul la principii care funcţionează la fel de eficient în piaţa seculară, precum în biserică, Ioan al Apocalipsei l-a văzut pe Hristos stând pe un tron. Apoi a auzit o mare mulţime cântând: „Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!” (Apocalipsa 5:12). Şi era o mulţime amestecată. „Toate făpturile, care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, şi tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: „A Celui ce şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!” (Apocalipsa 5:13). Mai demult, Londra avea doi mari predicatori. După ce o doamnă s-a dus să-l asculte pe primul, pe Dr. Joseph Parker, ea a plecat spunând: „Ce predicator!” După ce s-a dus să-l asculte pe cel de-al doilea, pe Charles Spurgeon, ea a plecat spunând: „Ce Hristos!” Îl iubeşti tu pe Domnul mai mult ca orice? Este Numele Lui scris pe inima ta?

Share