TRANSFORMĂ PRILEJURILE DE POTICNIRE ÎN TREPTE (1)

“Suntem mai mult decât biruitori”

Cum ai descrie o persoană care la zece ani a fost; un pianist desăvârşit, la unsprezece ani un organist de profesie, la treisprezece ani avea propriile compoziţii publicate, iar la paisprezece ani a ajuns să facă parte din personalul muzical de la curtea regală? Un om privilegiat? Care s-a născut cu o lingură de argint în gură? Nicidecum! Ludwig van Beethoven a fost un băiat cu părul negru,-cu faţa negricioasă pătată de vărsat de vânt, care a îndurat batjocurile şi poreclele celor din oraşul natal de pe râul Rin, o zonă de copii în special blonzi şi cu pielea deschisă la culoare. Tatăl său alcoolic a hotărât ca Ludwig să-l întreţină, aşa că l-a transformat într-un sclav al claviaturii. Privind în urmă, Beethoven nu şi-a putut aminti nici măcar un moment de fericire din copilăria sa. Viaţa sa a fost copleşită de muncă, lacrimi, bătăi şi cuvinte încărcate de mânie. La vârsta de douăzeci de ani s-a confruntat cu un duşman şi mai cumplit, surzenia. Când nu a mai putut să cânte în public, şi-a îndreptat toate energiile spre compoziţie. Anii în care a fost surd au fost cei mai prolifici. Deşi la acea vreme lucrările sale nu au fost bine primite, el a influenţat mulţi alţi mari compozitori, precum Brahms, Wagner şi Schubert. Apropiindu-se de moarte şi considerând că lumea nu l-a înţeles nicio­dată pe deplin şi nu l-a apreciat nici pe el, nici muzica lui, el a rostit cu un zâmbet: “Voi auzi în cer!” Când viaţa te doboară la pământ, ripostează! Fiecare dintre noi se împiedică sau este lovit din când în când; câştigătorii sunt numai aceia care continuă să se ridice! Asta a dorit Pavel să spună prin cuvintele: “în toate aceste lucruri suntem mai mult decât biruitori”. Dacă te rogi şi priveşti cu atenţie vei găsi sămânţa binelui în orice necaz (Geneza 50:20). Diferenţa dintre câştigători şi învinşi constă în abilitatea de a transforma prilejurile de poticnire în trepte.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *