Toate de aur

„Ferice de omul care găseşte înţe­lepciunea şi de omul care capătă pricepere! Căci câştigul pe care-l aduce ea este mai bun decât al ar­gintului, şi venitul adus de ea este mai de preţ decât aurul.”

Proverbe 3.13-14

Toate de aur

Pe vremuri trăia în Frigia (Asia Mică) un om care avea o mină de aur. Cu cât scotea mai mult aur din mină, cu atât iubirea sa faţă de acest metal preţios creştea şi ea tot mai mult. Soţia sa îşi pusese în gând să-l vindece pe soţul ei de această iubire de aur.

Într-o zi, pe când soţul plecă de acasă, femeia pregăti o masă pe care totul era de aur, chiar şi în mâncare îi pu­sese aur. Venind acasă, soţul văzu masa încărcată cu aur şi aceasta îi umplu inima de bucurie. Flămând cum era de pe drum, ceru să i se aducă de mâncare. Dar şi în mânca­re era aur. Omul se uită la mâncare, o admiră de atâta strălucire, dar nu o putu mânca şi ceru să i se aducă bu­cate adevărate.

Atunci soţia îi zise: „Dragul meu, acum poţi învăţa şi tu ce înseamnă această goană după aur. Dacă nu aduni alt­ceva decât aur, poţi să mori de foame. Tot aurul din lu­me nu este de folos ca să sature.”

Ce adevăr mare spune Scriptura: „Aurul şi argintul vos­tru au ruginit; şi rugina lor va fi o dovadă împotriva voas­tră… V-aţi strâns comori în zilele din urmă!” (lacov 5.3).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *