Ţinta noastră

„Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus…“ Evrei 12.2


Să privim, prin credinţă, la Isus Hristos, aşa cum ni-L prezintă Sfânta Scriptură!
Să privim ţintă la Isus, Cel răstignit, care Şi-a dat viaţa pe cruce, ca să găsim în El răscumpărarea şi pacea!
Să privim la Isus, ca din mâinile Sale să primim în fiecare zi crucea noastră şi lucrul ce-l avem de făcut, împreună cu harul ce ne trebuie pentru amândouă!
Să privim la Isus, nu la vrăjmaşii noştri, nici la împrejurările prin care trecem!
Să privim la Isus, nu la credinţa, puterea şi dreptatea noastră proprie!
Să privim la Isus şi nu la oameni, datini, tradiţii, sisteme filozofice! Urmându-L pe Mântuitorul nu vom greşi cu niciun chip ţinta noastră.
Să privim la Hristos ca Acela care este unicul Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni!

citit în evanghelie cuvintele: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa“, i-au venit în minte cuvintele femeii: „Îl cunoaşteţi?“ Astfel, cel care altădată era un străin de mântuire a devenit un călător plin de bucurie pe calea credinţei.

 

supere vorbirea mea.“ – „Nu, nicidecum“, răspunse străinul, „dimpotrivă, aş da jumătate din ceea ce am ca să obţin credinţa dumneavoastră.“ – „Atunci, nu veţi fi pierdut. Cine cere de la Dumnezeu, primeşte iertarea Sa.“

 

Isus Hristos te înţelege. Dacă crezi în Domnul Isus, El devine prietenul tău fidel!

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *