Timpul

„Soarta mea este în mâna Ta…”

Psalm 31.15

Timpul

Se spune: „Timpul înseamnă bani”, dar cred că ar trebui să medităm la această propoziţie, pentru că timpul a devenit mult mai preţios decât banii. Desigur, cu ajuto­rul maşinilor şi a tehnicii moderne obţinem timp din bel­şug, dar trebuie să recunoaştem că el nu poate fi eco­nomisit. Hartmut Rosa, profesor la universitatea Frie­drich Schiller din Jena, scria: „Deoarece trăim într-un mediu supradinamic, în care posibilităţile şi ocaziile, dar şi solicitările se schimbă mereu, trebuie să alergăm tot mai repede, pentru a ne menţine poziţia. Cine nu alear­gă, nu mai este la curent cu îmbrăcămintea, ideile şi opiniile.”

Cine îşi caută satisfacţia vieţii sale în „a fi la curent” nu este un vânător, ci un vânat. Cât de liniştitor este gân­dul să ştim în această perioadă de timp, care devine tot mai presantă, că viaţa pe pământ nu reprezintă totul şi că nu trebuie să alergăm după bunurile acestui timp. Cei fără odihnă pot găsi odihna la Dumnezeu. Pacea şi mul­ţumirea sunt oferite de Dumnezeu. Cheia spre fericire este încrederea în Cel care ne-a dat viaţa. Timpul nos­tru este în mâinile Sale. El decide începutul şi sfârşitul vieţii noastre. Nimic altceva nu oferă vieţii noastre liniş­te deplină, decât încrederea în Dumnezeu.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *