TIMPUL TĂU ZILNIC CU DUMNEZEU (4)

„Înaintea Feţei Tale sunt bucurii nespuse” (Psalmul 16:11)

Pentru a crea şi a păstra intimitatea într-o relaţie, trebuie să-ţi programezi timp pentru a-l petrece cu cealaltă persoană, altfel nu o vei obţine. Există un motiv pentru care Biblia aseamănă relaţia ta cu Hristos cu cea dintre un mire şi o mireasă. Pentru ca o căsnicie să fie puternică, cei doi trebuie să-şi acorde atenţie unul altuia. Asta se întâmplă numai când sunt dispuşi să lase deoparte preocupări precum munca, aspectele financiare şi chiar copiii. Tot astfel, timpul tău zilnic cu Dumnezeu ar trebui să însemne bucurie şi veselie în prezenţa Domnului. Psalmistul o spune astfel: „Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima” (Psalmul 37:4). „Cum doreşte un cerb izvoarele de apă, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule!” (Psalmul 42:1). „Tu eşti Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjeşte trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat şi fără apă” (Psalmul 63:1). Mulţi dintre noi ducem nişte vieţi nefericite pentru că nu petrecem niciodată timp în prezenţa lui Dumnezeu. Îl cunoşti cu adevărat pe Domnul sau ştii doar câte ceva despre El? „Cunoaşterea iui Hristos” a fost principala prioritate a lui Pavel: „lucrurile, care pentru mine erau câştiguri, le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. Ba încă, şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos…” (Filipeni 3:7-9). Ai ajuns şi tu în punctul în care să poţi spune la fel?

Share