TI-AI GĂSIT LOCUL?

“În vederea lucrării de slujire” (Efeseni 4:12)

Se spune că un pastor mergea în fiecare seară la gară ca să vadă cum trece trenul-rapid prin oraş. Adunarea se întreba de ce face acest lucru. Când au apărut suspiciuni, un diacon l-a urmat, s-a uitat la el şi l-a întrebat ce face. El a răspuns: “Trenul acesta este singurul lucru ce trece prin oraşul nostru şi pe care nu trebuie să-l împing”! Dumnezeu nu l-a chemat pe pastorul tău să facă totul în biserică, ci să te pregătească “în vederea lucrării de slujire”. Aşadar, ţi-ai găsit domeniul de slujire? Funcţionezi tu acolo? Pavel scrie: “Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa, şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul proorociei, să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui. Cine este chemat la o slujbă, să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii, să se ţină de învăţătură. Cine îmbărbătează pe alţii, să se ţină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, s-o facă cu bucurie” (Romani 12:4-8). C.S. Lewis a spus: “Bucuria izbucneşte în vieţile noastre când facem binele care ne este la îndemână şi când nu încercăm să manipulăm lucrurile şi vremurile pentru a ajunge la bucurie”.

Share