TE SIMŢI NESIGUR? (1)

„Nu te teme de ei; căci Eu sunt cu tine” (Ieremia 1:8)

Ieremia scrie: „Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: „Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoşteam, şi mai înainte ca să fii ieşit tu din pântecele ei, Eu te pusesem deoparte, şi te făcusem prooroc al neamurilor.” Eu am răspuns: „Ah! Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu ştiu să vorbesc, căci sunt un copil.” Dar Domnul mi-a zis: „Nu zice: „sunt un copil” căci te vei duce la toţi aceia la care te voi trimite, şi vei spune tot ce-ţi voi porunci. Nu te teme de ei; căci Eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Apoi Domnul Şi-a întins mâna, şi mi-a atins gura. Şi Domnul mi-a zis: „Iată, pun cuvintele Mele în gura ta. Iată, astăzi te pun peste neamuri şi peste împărăţii, ca să smulgi şi să tai, să dărâmi, şi să nimiceşti, să zideşti şi să sădeşti… Eu veghez asupra Cuvântului Meu, ca să-l împlinesc.” (v. 4-12). Ţi se pare că slujba pe care ai fost chemat s-o faci este prea mare pentru tine? De unul singur, este, dar nu şi când îl incluzi pe Dumnezeu! Nu lucrezi singur; Dumnezeu este cu tine. Fie că trebuie să dărâmi sau să zideşti, Cel ce te-a chemat te va echipa, îţi va da putere şi îţi va face parte de izbândă. El nu a făcut o greşeală când te-a ales. Poate spui: „Ce bine ar fi să am educaţia, talentul şi experienţa lui cutare”. Dacă Dumnezeu ar dori acele persoane, le-ar fi ales, dar El te-a ales pe tine. Fii tu însuţi, încrede-te în Domnul şi totul va fi bine pentru tine.

Share