TE POTI APROPIA DE DUMNEZEU CU ÎNCREDERE

„Perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos” (Matei 27:51)

O dată pe an, de Ziua Ispăşirii (în engl. Day of Atonement – at-one-ment, joc de cuvinte şi anume Ziua Ispăşirii – ziua singularităţii – n.tr), marele preot putea trece dincolo de perdeaua groasă din cort şi putea intra în „Sfânta sfintelor”, unde era prezenţa lui Dumnezeu. Ceea ce îl califica să intre acolo era faptul că sângele mielului de jertfă acoperea scaunul îndurării, unde se afla Chivotul Legământului. Dumnezeu a făcut să fie aşa. Poate întrebi: „Ce era în chivot?” Cele zece porunci – pe care cu toţii le-am încălcat. Singurul mod prin care Dumnezeu se putea uita la dovada vinei poporului Său era prin sângele mielului. Acum să mergem cu toată viteza înainte la cruce. „Isus … Şi-a dat duhul. Şi îndată perdeaua dinlăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos”. Totul s-a schimbat în bine în ziua aceea! în ciuda păcatelor tale, poti veni acum în prezenţa lui Dumnezeu, ştiind că păcatele tale sunt acoperite de sângele Domnului Isus şi li poţi cere cu încredere tot ce ai nevoie. „Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie” (Evrei 4:16). Acceptarea ta de către Dumnezeu îţi este garantată când te apropii de El spunând: „Vin în Numele Domnului Isus şi în meritele sângelui Său vărsat”. Funcţionează ca un sistem de credit. „Eşti în Hristos”, ai un punctaj perfect pentru credit! Deci şi când simţi că nu eşti potrivit şi nu meriţi, dacă te rogi prin credinţă, Dumnezeu îţi va răspunde „în Hristos” (Efeseni 4:32).

Share