TE DISCIPLINEAZĂ DUMNEZEU ?

“Domnul pedepseşte pe cine i iubeşte” (Evrei 12:6)

Biblia spune: “nu dispreţui pedeapsa Domnului, şi nu-ţi pierde inima când eşti mustrat de El. Căci Domnul pedepseşte pe cine-l iubeşte … Dumnezeu Se poartă cu voi ca şi cu nişte fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepseşte tatăl? Dar dacă sunteţi scutiţi de pedeapsă … sunteţi nişte feciori din curvie, iar nu fii. Şi apoi, dacă părinţii noştri trupeşti ne-au pedepsit, şi tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui duhurilor, şi să trăim? Căci ei într-adevăr ne pedepseau pentru puţine zile, cum credeau ei că e bine; dar Dumnezeu ne pedepseşte pentru binele nostru, ca să ne facă părtaşi sfinţeniei Lui.

Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată pare o pricină de întristare, şi nu de bucurie; dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin şcoala ei roadă dătătoare de pace a neprihănirii” (v. 5-11). Te pedepseşte Dumnezeu? Dacă o face: mai întâi bucură-te, înseamnă că eşti cu adevărat copilul Lui şi că El are un plan pentru viaţa ta. în al doilea rând, pocăieşte-te, iar perioada pedepsei se va scurta. în al treilea rând, recunoaşte că pedeapsa lui Dumnezeu este pentru binele tău, nu pentru a te răni. După ce un băieţel nu a ascultat-o pe mama lui, aceasta i-a spus: “Te pleznesc pentru că te iubesc”. Cu ochii în lacrimi, el a răspuns: “Aş vrea să fiu suficient de mare ca să-ţi întorc dragostea”. Nu urî pedeapsa lui Dumnezeu şi nu i te opune. Recunoaşte că e pentru binele tău. Şi încă un gând: nu lăsa ca vreo persoană bine intenţionată să te “salveze” din mâinile lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu pentru noi în timpul pedepsei este “să ne facă părtaşi sfinţeniei Lui”.

Share