TE AFLI TU ÎN GHETSIMANI ?

“Isus a venit cu ei într-un loc… numit Ghetsimani” (Matei 26:36]

Cuvântul Ghetsimani înseamnă “măsline zdrobite”. Şi din măsline zdrobite iese uleiul care vindecă, iluminează şi hrăneşte. Cu toţii avem Ghetsimani-ul nostru. Pentru a-l înţelege şi a-l accepta pe al tău, priveşte la noaptea pe care a petrecut-o Hristos înainte de a merge la cruce: “Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani şi a zis ucenicilor: … “Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneţi aici, şi vegheaţi împreună cu Mine” Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ, şi S-a rugat, zicând: “Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de ia Mine paharul acesta! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu” (v. 36-39). Să remarcăm: 1) Ghetsimani este locul în care rugăciunile tale nu primesc răspunsul pe care ţi l-ai dori. Dumnezeu înţelege ce simţi şi El are un plan mai bun în vedere. 2) Ghetsimani este locul în care cei mai apropiaţi nu te pot ajuta. Asemenea ucenicilor lui Hristos, ei se vor ruga cu tine o vreme, dar apoi vor obosi şi vor renunţa. în acel moment, te rogi singur. Mergi înainte singur. 3) Ghetsimani este locul în care simţi întreaga povară a voii lui Dumnezeu. Profeţii Vechiului Testament au vorbit despre “povara Cuvântului Domnului”. Luca ne spune că în Ghetsimani Isus a fost “într-un chin de moarte” şi că “sudoarea I se făcuse ca nişte picături mari de sânge, care cădeau pe pământ” (Luca 22:44) Noi obişnuiam să cântăm în biserică: Tot ce am, tot ce sunt, tot ce voi fi, nu poate răsplăti datoria dragostei pe care o am faţă de tine; mă predau azi Ţie”! (Versiunea în limba română: “Doamne, mă predau azi Ţie, tot ce am îţi dăruiesc, Umple-mă cu-a ta prezenţă, Numai ţie să-ţi slujesc”) Dacă ţi se pare mai uşor să cânţi decât să te predai, eşti în Ghetsimani!

Share