TE AFLI ÎN PUSTIU?

„l-a povăţuit… în pustie” (Psalmul 78:52)

Pustiul este locul în care creşterea este dificilă, apa este puţină şi mergi anevoie căci nu vezi capătul drumului. Poţi avea parte de experienţa pustiului oriunde; lângă un mormânt, la Oncologie sau într-un proces de divorţ. Când te afli acolo: 1) Ai impresia că nu există cale de ieşire. în Scriptură, numărul patruzeci reprezintă lupta. Noe a experimentat furtuna timp de patruzeci de zile. Moise a petrecut patruzeci de ani singur în pustiu. Domnul Isus a fost ispitit de diavol timp de patruzeci de zile. 2) începi şă te gândeşti |a ce e mai rău. Pustiul îţi slăbeşte puterea de decizie. Te face să cauţi o cale simplă de scăpare. O căsnicie zbuciumată te poate face să te uiţi cum nu trebuie la soţul sau soţia altcuiva. Este terenul propice pentru necinste, depresie, chiar pornografie – lucruri pe care în mod normal nu le-ai considera atrăgătoare. „Isus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan, şi a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul” (Luca 4:1-2). Să observăm: confruntarea faţă în faţă cu diavolul a fost ideea lui Dumnezeu. Domnul Isus, ultimul Adam, a reuşit acolo unde primul Adam a eşuat. „După cum prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi” (Romani 5:19). Domnul Isus l-a învins pe diavol folosind Cuvântul lui Dumnezeu. De trei ori El i-a spus Satanei: „Este scris” (Luca 4:4,8,12). Cuvântul lui Dumnezeu este şi astăzi ghidul tău de supravieţuire în pustiu. După ce l-a folosit, Domnul Isus a plecat din pustiu îmbrăcat cu puterea Duhului Sfânt, pregătit să se lanseze în lucrare. Dumnezeu poate face acelaşi lucru şi pentru tine. „l-a povăţuit ca pe o turmă în pustie. Cum i-a dus fără nici o grijă, ca să nu le fie frică” (Psalmul 78:52-53).

Share