SUNTEM ECHIPAŢI PENTRU UN SCOP (1)

“Am fost zidiţi… pentru fapte bune” (Efeseni 2:10)

Dumnezeu foloseşte oameni ca tine, oameni obişnuiţi, cu loc de muncă şi responsabilităţi familiale, ipoteci şi vieţi aglomerate. Biblia spune: “am fost zidiţi … pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele”. Să remarcăm cuvântul “pregătit”. Este acelaşi cuvânt care este folosit pentru a da asigurarea că o echipă are antrenamentul şi echipamentul necesar pentru a câştiga. Adevărul e că noi suntem “un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui” (1 Petru 2:9) (în engleză “instrumentele lui Dumnezeu pentru a face lucrarea Lui” – n.tr.). Când ştii care e adevărata valoare a unui instrument? Când se află în mâna maestrului! Aşa că pune-ţi viaţa în mâna Maestrului şi priveşte ce va face El cu ea. El “ne-a mântuit … nu pentru faptele noastre, ci după Hotărârea Lui … înainte de veşnicii” (2 Timotei 1:9). Şi “fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit” (1 Petru 4:10). “El a dat (daruri) … pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos” (Efeseni 4:11-12). Incă mai crezi că viaţa ta nu contează prea mult? Domnul Isus a spus: “Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile … învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele” (Matei 28:19-20). Tu nu eşti doar un om din mulţime; viaţa ta are o valoare şi un scop, chiar şi în acele zile când simţi că nu îţi găseşti locul. Aşadar, “orice faceţi, să faceţi din toată inima… ca unii care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata moştenirii” (Coloseni 3:23-24). Te poti gândi la o încurajare mai mare ca şi aceea în care vei sta în prezenţa Lui şi vei auzi: “Bine, rob bun şi credincios” pentru că ţi-ai dat toate silinţele?

Share