STUDIAZĂ BIBLIA (2)

„Când urmez învăţăturile Tale, mă bucur” (Psalmul 119:14)

Petrece timp în rugăciune înainte de a studia Biblia. Cere-i Domnului să te curăţească de toate păcatele pe care le ştii şi să te umple cu Duhul Sfânt ca să poţi fi în părtăşie cu El în timpul studiului, încă o dată, scopul studiului nu este să primeşti noi descoperiri şi noi legi; ci să zideşti o relaţie cu Autorul Bibliei. Psalmistul a spus: „Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul Tău” (v. 9). Păcatul nu-ţi anulează relaţia ta cu Hristos, dar ţine pe loc părtăşia ta cu El. Deci, trebuie să stai în părtăşie cu Domnul ca să înţelegi şi să aplici Cuvântul Său. Aşadar, înainte de a cerceta Scriptura, cere-i lui Dumnezeu să-ţi cerceteze inima. Pavel spune: „omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu … Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul, şi el însuşi nu poate fi judecat de nimeni…. Noi însă avem gândul lui Hristos” (1 Corinteni 2:14-16). Se poate să citeşti acelaşi fragment din Scriptură de mai multe ori şi totuşi să nu poţi vedea ce doreşte Dumnezeu să vezi până ce El nu-ţi „deschide ochii” (Psalmul 119:18). Odată ce se întâmplă asta, atitudinea ta faţă de studierea Bibliei se va schimba. Asemenea unui om înfometat aflat la o masă încărcată de mâncăruri gustoase, vei tânji şi îţi vei dori Cuvântul lui Dumnezeu, iar credinţa ta va creşte. Aşa cum a spus Pavel: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său” (1 Corinteni 2:9-10).

Share