Străinul (2)

„Recunoaşteţi numai nelegiuirea… că ai alergat… la dumnezei străini… şi că n-ai ascultat glasul meu, zice Domnul.“ Ieremia 3.13


Doamna, care era lipsită de vederea lucrurilor pământeşti, nu era lipsită de înţelegerea adevărurilor cereşti. Astfel, ea îl întrebă pe străin: „Îl cunoaşteţi pe Mântuitorul? Îl cunoaşteţi pe Cel ce este Calea, Adevărul şi Viaţa?“
„Ei bine, doamnă“, răspunse călătorul râzând, „văd că vreţi să-mi ţineţi o predică, dar veţi fi şocată când veţi afla că nu voi da crezare niciunui cuvânt de acest fel.“ Femeia rămase tăcută preţ de câteva clipe, apoi adăugă ca pentru sine: „Nici nu-i de mirare că este nefericit. Oamenii nu pot fi fericiţi fără Mântuitorul. Sărmanul om! Trebuie să mă rog pentru el!“ Străinul zâmbi şi spuse: „Nici nu ştiţi ce mare păcătos sunt! Dacă aţi şti, nu mi-aţi mai spune asemenea lucruri, mă veţi considera un om pierdut.“
„Pierdut…“, zise femeia. „Da, veţi fi pierdut pentru totdeauna, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu prin credinţa în Fiul Său, care a suferit pentru păcatele noastre. Sper să nu vă supere vorbirea mea.“ – „Nu, nicidecum“, răspunse străinul, „dimpotrivă, aş da jumătate din ceea ce am ca să obţin credinţa dumneavoastră.“ – „Atunci, nu veţi fi pierdut. Cine cere de la Dumnezeu, primeşte iertarea Sa.“

�eleşi? Isus Hristos te înţelege. Dacă crezi în Domnul Isus, El devine prietenul tău fidel!

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *