Stelele

„Dumnezeu a zis: «Să fie nişte luminători în întinderea cerului…» a făcut şi stelele.”

Geneza 1.14,16

 

Stelele

            Un revoluţionar şi ateist francez a spus unui ţăran: „O să dărâmăm toate turnurile bisericilor voastre, ca să nu mai aveţi nimic, care să vă aducă amin­te de vechea voastră superstiţie.” – „Ah”, spuse ţăranul, „dar nu veţi putea şterge strălucirea stelelor.”

Cât adevăr era în această afirmaţie simplă a credin­ţei! Stelele sunt lucrarea lui Dumnezeu. Ele vestesc fără cuvinte lucrarea măreaţă a Creatorului. Ele ves­tesc puterea veşnică şi divinitatea lui Dumnezeu.

            Noul Testament ne arată că Fiul lui Dumnezeu, Dom­nul şi Mântuitorul nostru, este şi Creatorul tuturor lu­crurilor, şi astfel El este Cel ce a creat acest uriaş uni­vers cu stelele lui multe şi diferite. Ce mare şi infinit de grandios este acest Domn! El este acelaşi Domn care a venit pe pământ şi, în dragoste pentru oamenii pier­duţi, Şi-a dat viaţa la Golgota. Dacă cititorul este un răscumpărat al Mântuitorului, va putea să se bucure ca şi ţăranul francez. Dacă cititorul nu este credincios, să-şi aducă aminte că stelele vorbesc, împreună cu întreaga creaţie, despre existenţa Mântuitorului, care îl iubeşte aşa de mult, încât îi dă posibilitatea mântuirii din păcatele sale.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *