STĂRUIESTE ÎN RUGĂCIUNE

„lată, deci, cum trebuie să vă rugaţi” (Matei 6:9)

Dacă rugăciunea ar veni de la sine, în mod natural, Dumnezeu nu ar mai trebui să ne amintească atât de des s-o practicăm. O viaţă constantă de rugăciune necesită răstignirea firii noastre egoiste. Dar când rugăciunea pare că nu ne aduce nici o răsplată, suntem gata s-o abandonăm. Aşadar, cum te poţi ruga şi să ai rezultate? 1) înainte de a cere, stai în adorare! Orice rugăciune care începe cu o cerere poate deveni auto-centrată şi superficială. „Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui! Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-l Numele” (Psalmul 100:4). Când dragostea lui Dumnezeu, bunătatea Lui şi credincioşia Lui, sunt punctul de pornire în închinare, tu te ridici mai presus de tine însuti, sufletul tău este pregătit să se „conecteze” la Dumnezeu, conţinutul rugăciunii tale devine mai Scriptura! si ai rezultate. în rugăciunea Tatăl nostru, Domnul Isus ne îndreaptă atenţia mai întâi spre Numele lui Dumnezeu, apoi spre împărăţia Sa şi apoi spre voia Sa. După aceea, cerem „pâinea cea de toate zilele”. Mulţumirea nu-L condiţionează pe Dumnezeu să te binecuvânteze – ea te condiţionează să primeşti binecuvântarea Lui. 2) Când te rogi, stăruie! Dumnezeu nu este un bancomat automat. Tu trebuie să rămâi conectat cu El până se hotărăşte să-ţi răspundă. Aceasta implică o atitudine de credinţă, perseverenţă şi răbdare. Domnul Isus ne-a dat o pildă despre o femeie care a tot pledat în faţa judecătorului cu inima împietrită să-i asculte rugămintea. Când în cele din urmă l-a obosit, el i-a dat ce a cerut. Domnul Isus a avut un singur scop cu această pildă: „ca să le arate că trebuie să se roage necurmat, şi să nu se lase” (Luca 18:1). Ideea nu este că perseverenţa obligă cooperarea lui Dumnezeu, ci că Dumnezeu doreşte să te rogi şi să nu renunţi. Când stărui înaintea Lui cu credincioşie, Dumnezeu îţi va răspunde.

Share