STĂPÂNEŞTE-TE!

„Omul care nu este stăpân pe sine” (Proverbe 25:28)

Copilul spune: „El m-a provocat s-o fac, tată! El s-a purtat urât cu mine!” Încercând să-l înveţe ce înseamnă responsabilitatea, tatăl i-a răspuns: „Fiule, trebuie să înveţi că tu eşti paznicul ce stă la uşa propriei tale vieţi. Tu eşti şeful. Nimic nu intră şi nu iese fără permisiunea ta”. Aceasta e o imagine a modului în care funcţionează lucrurile în viaţa spirituală! „Omul care nu este stăpân pe sine, este ca o cetate surpată şi fără ziduri” – o cetate fără apărare, deoarece paznicii nu au reuşit s-o apere. Dar dacă duşmanul e prea puternic? Pentru poporul lui Dumnezeu, orice război este de natură spirituală. Fie că eşti pus la încercare în domeniul social, financiar, emoţional sau în cel al relaţiilor intime, lupta trebuie câştigată la nivel spiritual. Şi regula în războiul spiritual este aceasta: „Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume” (1 Ioan 4:4). Când teritoriul tău personal este atacat, tu nu eşti niciodată lăsat de capul tău – decât dacă vrei să fii. Oricât de necorespunzător te simţi, oricât de intimidantă pare situaţia, oricâte lupte ai pierdut deja, puterea Duhului Sfânt din tine este întotdeauna gata să-ţi garanteze victoria. Care este cheia eliberării unei astfel de puteri? 1) „Îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos, şi nu purtaţi grijă de firea pământească, ca să-i treziţi poftele” (Romani 13:14). Invită-L pe Domnul să preia conducerea şi să-ţi redirecţioneze gândurile. 2) „Roada Duhului este … înfrânarea poftelor” (Galateni 5:22-23). Duhul lui Dumnezeu nu te va controla forţat. Dar te va ajuta să ai stăpânire de sine, să te împotriveşti ispitei, să-ţi controlezi vulnerabilitatea şi să câştigi victoria.

Share