STÂND PE PROMISIUNILE LUI HRISTOS (1)

„După ce ați împlinit voia lui Dumnezeu … puteți căpăta ce v-a fost făgăduit” (Evrei 10 36)       

Mulți dintre noi ne aducem aminte de cântarea pe care o cântăm la biserică: „Stând pe promisiunile lui Hristos”. Cuvinte pline de entuziasm – dar oare sunt ele pe deplin adevărate? Dacă te-ai rugat pentru împlinirea unei promisiuni din Biblie care nu s-a materializat, poate ești plin de îndoieli, ești dezamăgit sau chiar ai încetat să mai crezi. Adevărul este că fiecare promisiune din Biblie pe care o crezi – este pentru tine! Dumnezeu s-a angajat să respecte toate promisiunile pe care le-a făcut (Matei 24:35). Așadar, de unde știi să promisiunile din Biblie sunt ale tale? Iată câteva indicii Scripturale care te ajută: 1) Asigură-te că înțelegi promisiunea. Dumnezeu este dedicat Cuvântului Său, nu interpretării pe care o dai tu. Când Domnul Isus a spus: „Stricați Templul acesta, și în trei zile îl voi ridica” (Ioan 2:19), audiența Lui L-a înțeles complet greșit, crezând că se referă la Templu, când El de fapt s-a referit la trupul Său. 2) Umblă prin Duhul, nu prin fire. Umblând prin Duhul, Petru a primit o înțelegere divină a faptului că Hristos este Dumnezeu. Când Domnul Isus a întrebat: „Cine ziceți că sunt?” Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: „Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!” Isus… i-a zis: „…fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu” (Matei 16:15-17). Curând după aceea, același Petru l-a interpretat greșit pe Domnul Isus și a fost mustrat sever de Isus (Matei 16:21-23). De ce? Deoarece „omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căcă, pentru el, sunt o nebunie; și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește” (1 Corinteni 2:14). Așa că încredințează-ți gândurile lui Dumnezeu; roagă-te pentru călăuzirea lui și la momentul potrivit, vei primi gândul de care ai nevoie.

Share