SPUNE ÎNTOTDEAUNA ADEVĂRUL

„Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii” (Psalmul 51:6)

Biblia spune: „nu se găsise nici un vicleşug în gura Lui” (Isaia 53:9). Şi dacă Dumnezeu are un plan pentru noi, nici în gura noastră nu se va găsi aşa ceva. Dumnezeu nu caută să ne minimalizeze decepţia, ci s-o elimine de tot. El este aspru în privinţa minciunii. „Cel ce se dedă la înşelăciune nu va locui în casa mea” (Psalmul 101:7). Pavel enumeră tipurile de oameni care nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu – cei ce păcătuiesc în relaţiile intime, se închină la idoli, se îmbată, fură şi mint (1 Corinteni 6:9-10). „Vrei să spui că minciunile şi şmecheriile mele trezesc aceeaşi mânie cerească precum adulterul şi violenţele grave?” Se pare că da. Dumnezeu consideră că a trişa la declararea veniturilor este asemenea închinării la idoli. „Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuţi” (Proverbe 12:22). De ce exprimarea aceasta atât de dură? Deoarece necinstea este total împotriva caracterului lui Dumnezeu (Evrei 6:18). Nu că Dumnezeu nu vrea să mintă sau a ales să nu mintă, El nu poate să mintă. Câinele nu poate zbura, pasărea nu poate lătra şi Dumnezeu nu poate să mintă. Când face un legământ, El II respectă. Când face o afirmaţie, Ei vorbeşte serios. Când proclamă adevărul, îl putem crede. La fel, „dacă suntem necredincioşi, totuşi El rămâne credincios, căci nu Se poate tăgădui singur” (2 Timotei 2:13). La Dumnezeu, adevărul nu este o pată gri, ci e alb şi negru. Aşa că dacă eşti serios în privinţa umblării tale cu Dumnezeu şi dacă doreşti să-i fii pe plac, trebuie să te dedici „adevărului, numai adevărului şi nici unui alt lucru decât adevărului”.

Share