SLUJESTE-L PE DUMNEZEU FĂRĂ STRES (2)

„Mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine” (Coloseni 1:29)

Tu spui: „de vreme ce slujirea cu succes are de-a face cu un efort asociat, ce necesită cooperarea cu alţii care deseori nu vor fi de acord cu mine, care este alternativa lui Dumnezeu la faptul de a încerca să plac oamenilor?” Pavel răspunde: „orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus” (Coloseni 3:17). Tu îl reprezinţi pe Domnul Isus! Tu eşti slujitorul Lui şi doar El este în măsură să-ţi judece slujirea. Mai mult decât atât, tu eşti „lucrarea Lui, şi ai fost zidit în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umbli în ele” (Efeseni 2:10). Indiferent de părerea oamenilor, Dumnezeu te-a creat pentru un domeniu anume de slujire. Aşa că sărbătoreşte chemarea ta şi îmbrăţişează-ţi destinul. Când faci asta, dispare stresul din slujirea lui Dumnezeu. Tu eşti chemat de Dumnezeu şi toate resursele cerului sunt la dispoziţia ta. „Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea” (Filipeni 2:13). Dumnezeu este sursa ta de înţelepciune şi de înzestrare, aşa că încrede-te că El va purta grijile lucrării sau carierei tale. „Mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine”. Da, e nevoie de muncă şi de o anumită zbatere, dar nu eşti niciodată singur. Puterea este a Lui şi ea lucrează neîncetat în tine. Tu eşti mănuşa, iar El este mâna care o umple, o controlează şi o pregăteşte pentru lucru. Aşa că relaxează-te şi rămâi în relaţie cu El. El „să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui, şi să lucreze în noi ce-l este plăcut” (Evrei 13:21).

amily�g il�5ئ4erif”‘>ne simţim ca nişte rataţi, oricare variantă am adopta-o. Trebuie să înţelegi următoarele: stresul pe care îl generăm noi şi nu sarcinile slujirii e ceea ce ne epuizează. Şi nimic nu ne stresează mai tare ca şi faptul de a plăcea oamenilor! Pavel spune: „ Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor sau bunăvoinţa lui Dumnezeu? Sau caut să piac oamenilor? Dacă aş mai căuta să plac oamenilor, n-aş fi robul lui Hristos”, deoarece înainte, a trăit pentru a primi acceptarea oamenilor. A descoperit că nu poate fi un slujitor eficient al lui Hristos şi să continue să-şi facă griji referitor la părerea oamenilor. Faptul de a fi pe placul oamenilor nu trebuie să fie motivaţia ta pentru slujire, deoarece: 1) Nu va funcţiona. Fiecare vot pe care îl primeşti te face să pierzi un altul. 2) Te face să încerci imposibilul. Cu cât nu reuşeşti să placi oamenilor, cu atât mai tare te străduiești. Aşa că eşti prins într-un cerc al presiunii, eşecului şi descurajării. 3) Devii sursa tăriei tale. Domnul Isus a evitat acest stil de viaţă epuizant. „Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând” (loan 5:19). Numai când Dumnezeu este sursa ta, nivelul stresului tău va scădea!

 

Share