SISTEMUL LUI DUMNEZEU DF RĂSPLĂTIRE (2)

28 APRILIE SISTEMUL LUI DUMNEZEU DF RĂSPLĂTIRE (2)

“El va primi o răsplată” (1 Corinteni 3:14)

Cum va evalua şi cum va răsplăti Dumnezeu ce ai făcut pentru El în timpul vieţii tale aici pe pământ? Pe baza a trei teste: 1) Testul relaţiei. Viaţa pe care o răsplăteşte Dumnezeu nu este acea viaţă productivă fără a avea o relaţie cu El. Domnul Isus a subliniat că dacă nu rămânem în El şi nu ascultăm de poruncile Lui, nu vom aduce rod pentru El (loan 15:5). El a lăudat biserica din Efes pentru faptele lor bune, apoi s-a întors şi i-a condamnat pentru că nu au păstrat vie dragostea lor pentru El. “Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta … Dar ce am împotriva ta este că ti-ai părăsit dragostea dintâi” (Apocalipsa 2:2-4). 2) Testul motivului. Domnul Isus le-a spus fariseilor: “Luaţi seama să nu vă îndepliniţi neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiţi văzuţi de ei; altminteri, nu veţi avea răsplată … în ceruri” (Matei 6:1). Să remarcăm cuvintele “ca să fiţi văzuţi”. Care ar trebui să fie motivul nostru? Să-L slujim pe Dumnezeu şi să-I aducem slavă! Chiar şi lucrurile simple, cum ar fi mâncatul şi băutul pot să-l aducă slavă (1 Corinteni 10:31). Pe de altă parte, cele mai religioase fapte ale tale sunt lipsite de valoare dacă motivul tău este acela de a-ţi spori eu-l şi reputaţia. 3) Testul dragostei. Hristos a spus: “iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare” (Luca 6:35). Biblia spune: “Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii voastre, ci să primiţi o răsplată deplină” (2 loan 8). Aşa că păstrează-ţi inima curată şi motivele corecte!

Share