SISTEMUL LUI DUMNEZEU DE RĂSPLĂTIRE (1)

“El va primi o răsplată” (1 Corinteni 3:14)

Citeşte aceste trei versete: 1) “Focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea, rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, îşi va pierde răsplata” (v. 13-15). 2) “Nu este nimeni, care să fi lăsat casă sau fraţi sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde, pentru Mine şi pentru Evanghelie, şi să nu primească acum, în veacul acesta, de o sută de ori mai mult: case, fraţi, surori, mame, copii şi holde, împreună cu prigoniri” (Marcu 10:29-30). 3) “Când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe şchiopi, pe orbi. Şi va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ti răsplătească; dar ti se va răsplăti la învierea celor neprihăniţi” (Luca 14:13-14). Aceste versete ne învaţă în mod limpede că Dumnezeu ţine evidenţa faptelor tale şi te răsplăteşte pentru ele. Câteva dintre acestea vor veni în viaţa aceasta, iar altele în cea viitoare. Dacă nu înţelegi lucrul acesta, vei ajunge să spui: “L-am slujit pe Dumnezeu cu credincioşie şi atunci de ce mă mai zbat încă? Dumnezeu nu vede şi nu-I pasă?” Ba da, Dumnezeu vede şi Îi pasă. Dar El nu promite că lucrarea pe care o faci pentru El în prezent, va duce la câştig de la El, acum. Multe din răsplătirile pe care le are Dumnezeu pentru noi sunt atât de mari că e nevoie de veşnicie pentru a le aprecia şi a ne bucura de ele. Domnul Isus a spus: “oricine vă va da de băut un pahar cu apă, în Numele Meu … nu-şi va pierde răsplata” (Marcu 9:41). Nici o faptă făcută pentru Dumnezeu nu va fi trecută cu vederea şi nu va rămâne nerăsplătită, chiar şi un pahar cu apă rece sau o rugăciune în miez de noapte.

Share